[ THÔNG ĐIỆP ]

Người công nghệ là từ được tạo ra từ sự kết hợp của từ “Người – là bản chất tự nhiên của con người’ và từ “ Công nghệ - thể hiện ý nghĩa các kỹ năng và kỹ thuật”. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ với tất cả sức lực sao cho các bạn sử dụng được những kỹ năng và tiếng Nhật đã học tại trường để thực hiện được ước mơ của mình.

[ TIN TỨC ]