Cuộc sống sinh viên

Ví dụ về lịch trình hàng năm

Năm thứ 1 4 Lễ tuyển sinh tháng 4 / Định hướng
Kiểm tra sức khỏe / Hội thảo cảnh sát
5 Học tập ngoài trường
6 Buổi họp báo cáo tiến bộ của trường
kỳ thi giữa kỳ học kỳ đầu tiên
7 JLPT thứ 1
8 Kì nghỉ hè
9 Học ngoài trường
Kiểm tra cuối học kỳ I
Kỳ nghỉ mùa thu
10 Lễ nhập học cho sinh viên tháng 10 / Định hướng
Kiểm tra sức khỏe / Giờ học tập với cảnh sát
Diễn tập phòng chống thiên tai
11 Buổi thông tin tuyển sinh của trường
12 JLPT thứ 2
Trải nghiệm văn hoá Nhật Bản:
Làm thiệp chúc Tết/
thi cuối kỳ / kỳ nghỉđông
1 Trải nghiệm văn hoá Nhật Bản:
Khai bút đầu năm. Viếng đền Thần Đạo
2 Chuyến tham quan trường thành viên HUMANITEC COLLEGE
3 Hướng dẫn lên lớp cao hơn
Ôn thi cuối học kì 2
Kì nghỉ xuân

※Có thể thay đổi lịch trình.