Khoa tiếng Nhật

Tuyển sinh

Khóa học 1 năm (20 sinh viên) / Khóa học 1 năm 6 tháng (40 học viên) / Khóa học 2 năm (40 sinh viên)

Cùng với việc phát triển đồng thời 4 kỹ năng “đọc,” “viết”, “nghe” và “nói”, các bạn Học viên còn được nhà trường đòa tạo các chuyên ngành học nhằm giúp hiểu sâu hơn về văn hóa Nhật Bản, kiến thức và kỷ thuật chuyên sâu, để các bạn có thể học lên cao nữa. Ngoài việc tiếp thu kiến thức ngữ pháp, chúng tôi còn tổ chức các lớp nâng cao trình độ tiếng Nhật học thuật như viết / thuyết trình báo cáo, thảo luận và tranh luận để bạn có thể thích nghi với điểm đến của mình.

Ví dụ về thời gian biểu

※Giờ học có thể thay đổi tùy theo năm.